Grondslag & Missie


Grondslag

De statutair vastgelegde grondslag van de Stichting Ceylon Christian Care is de Heilige Schrift als Gods onfeilbaar Woord, zoals beleden in de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld door de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.
Ceylon Christian Care is niet gebonden aan een bepaald kerkverband. De huidige leden van het bestuur zijn lid van de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Nederlands Hervormde Kerk.

Missie
Ceylon Christian Care is opgezet door zakenmensen die invulling wilden geven aan hun verantwoordelijkheid voor de verre naaste, op een zodanige wijze dat ze direct betrokken zijn bij de uitvoering van projecten.
De missie van Ceylon Christian Care is het verlenen van hulp in Sri Lanka, met speciale aandacht voor weeskinderen en weduwen, alsmede de verbreiding van Gods Woord.