Wezenzorg

Als resultaat van 25 jaar burgeroorlog en de tsunami in 2004 heeft Sri Lanka een groot aantal weeskinderen. Deze kinderen hebben een of beide ouders verloren. Ceylon Christian Care steunt vele van deze kinderen.

De support is "family based". Dit betekent dat de kinderen bij hun familie wonen en dat Ceylon Christian Care de familie ondersteund. Het voordeel van deze aanpak is dat de kinderen hun familie relaties houden.

De begeleiders van Ceylon Christian Care bezoeken de families regelmatig, als het kan elke week. Elke begeleider heeft zijn eigen kinderen. Hij bepaald hoe de ondersteuning het best kan worden gegeven. Door het geven van financiële ondersteuning of door het geven van de benodigde spullen (kleren, eten, schoolspullen, etc).

De begeleider gaat ook regelmatig bij de school langs om na te gaan of de kinderen naar school gaan en hoe hun studieresultaten zijn.

 
 

Een weduwe met haar twee kinderen voor haar hut