Ceylon Christian Care

Ceylon Christian Care is een Nederlandse stichting die actief is met hulpverlening in het Oosten van Sri Lanka. Dit gebied was gedurende 25 jaar getroffen door een burgeroorlog tussen de Singalezen en de Tamils. In deze burgeroorlog zijn bijna 100.000 Tamils omgekomen en zijn honderdduizenden het land ontvlucht. Als gevolg van deze burgeroorlog zijn er tegenwoordig duizenden wezen en weduwen. In April 2009 is deze oorlog tot een einde gekomen.

Ceylon Christian Care is opgericht in 2003 en actief met verschillende projecten welke gericht zijn op hulpverlening aan wezen en weduwen. Tot deze projecten behoren gemeenschaps ontwikkel projecten, vocational training, dagverblijven voor jonge kinderen en gehandicapte kinderen en ondersteuning van onderwijs. Alle projecten zijn geconcentreerd rond de stad Batticaloa aan de oostkust van het land.

Het werk van de stichting Ceylon Christian Care kwam in een stroomversnelling door de tsunami die eind 2004 plaatsvond. Dit kwam mede doordat Ceylon Christian al actief was in het gebied dat door de tsunami werd getroffen en waardoor ondersteuning onmiddellijk kon worden gestart. In de jaren erna zijn vele projecten gestart en zijn veel mensen en vooral kinderen geholpen. Ook na het beëindigen van de burgeroorlog gaat het werk van de stichting door.